• Barn i mekling. En systematisk oversikt om effekter av å involvere barn i meklingssamtalen. 

      Ludvigsen Horseng, Kristine; Kornør, Hege; Biedilæ, Sølvi; Axelsdottir, Brynhildur; Andersen, Anne; Grasmo, Merete; Hægland, Gina (Research report, 2016)
      Hensikten med denne systematiske oversikten er å besvare følgende problemstilling: Hva er effekten av å involvere barn i mekling? Vi søkte systematisk etter forskningslitteratur i internasjonale elektroniske databaser og ...