• Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aberrant Behavior Checklist (ABC) 

      Halvorsen, Marianne; Myrbakk, Even; Martinussen, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2015-05-07)
      Aberrant Behavior Checklist (ABC) er et spørreskjema som brukes for å kartlegge atferdsproblemer hos barn, ungdom og voksne med utviklingshemning. I den amerikanske manualen er det normer for alderen 6 til 89 år. ABC ble ...