• Måleegenskaper ved den norske versjonen av The Leyton Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV) 

   Skarphedinsson, Gudmundur Águst; Valderhaug, Robert (Journal article, 2014)
   Leyton Obsessional Inventory for Children (LOI-CV) er et spørreskjema for å kartlegge symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom. Spørreskjemaet inneholder 20 testledd. Barnet eller ungdommen skal først angi om ...
  • The Nordic long-term OCD treatment study (NordLOTS): rationale, design, and methods 

   Thomsen, Per Hove; Torp, Nor Christian; Dahl, Kitty; Christensen, K; Englyst, Inger; Melin, Karin; Nissen, Judith Becker; Valderhaug, Robert; Weidle, Bernhard; Skarphedinsson, Gudmundur Águst; von bahr, p.l.; Ivarsson, Tord (Journal article, 2013)
   BACKGROUND: This paper describes and discusses the methodology of the Nordic long-term OCD-treatment study (NordLOTS). The purpose of this effectiveness study was to study treatment outcome of CBT, to identify CBT non- or ...