Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRichter, Jörg
dc.contributor.authorValla, Lisbeth
dc.date.accessioned2016-03-30T08:45:12Z
dc.date.accessioned2016-04-14T07:43:21Z
dc.date.available2016-03-30T08:45:12Z
dc.date.available2016-04-14T07:43:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPsykTestBARN 2013, 2:3
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385529
dc.description-
dc.description.abstractBeskrivelse. Bayley Scales of Infant Development (BSID) måler kognitiv, språklig og motorisk utviklingsfungering, samt sosial og emosjonell tilpassingsadferd hos sped- og små barn i alderen 1 til 42 måneder. Den er revidert to ganger, og tredjeutgaven, BSID-III, er den som er vanligst å bruke i dag. BSID-III består av fem deltester som er sammenfattet til tre skalaer og tre spørreskjemaer, men bare de tre kjerneskalaene (kognitiv skala, motorisk skala, og språklig skala) er inkludert i den norske utgaven. Det tar mellom 30 og 50 minutter å administrere testen, avhengig av barnets alder. Den norske utgaven av BSID-III er tilgjengelig fra Pearson Assessment and Information AB. Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk resulterte i 147 treff, hvorav syv publikasjoner fra fem norske kliniske studier og én dansk befolkningsstudie (åtte artikler basert på BSID, 16 basert på BSID-II, og to på BSID-III). Psykometri. Det finnes ikke dokumentasjon på de psykometriske egenskapene ved norske eller skandinaviske versjoner av BSID-III basert på . Bare én norsk studie rapporterte prediktiv validitet i forhold til psykomotorisk utviklingsindeks (PDI) i norske BSID-data. Det ble konkludert, basert på relativt høy area under the curve (AUC) i reciever operating characheristics (ROC) -kurveanalysen, at PDI er et effektivt diagnostisk instrument. Ingen av de norske eller skandinaviske studiene har undersøkt eller rapportert om testens reliabilitet. Det finnes ingen norske eller andre skandinaviske normer. Konklusjon. Det foreligger ikke dokumentasjon på psykometriske egenskaper ved den norske eller skandinaviske versjonen av BSID-III. Det er stort behov for studier om psykometriske egenskaper i norske utvalg. Amerikanske normer må anvendes med forsiktighet til klinisk utviklingsvurdering av norske barn.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/bayley?open&ql=fulltekst
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID, BSID-II, BSID-III)
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-03-30T08:45:12Z
dc.identifier.cristin1055305


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel