Show simple item record

dc.contributor.authorJozefiak, Thomas
dc.contributor.authorTollefsen, Thomas Kristian
dc.date.accessioned2016-03-30T09:15:42Z
dc.date.accessioned2016-04-19T06:28:24Z
dc.date.available2016-03-30T09:15:42Z
dc.date.available2016-04-19T06:28:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPsykTestBARN 2015, 2:3
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386048
dc.description-
dc.description.abstractChild Health Questionnaire (CHQ) er et sett med generiske livskvalitetsinstrumenter utviklet for å måle fysisk og psykososial velvære hos barn mellom 5 og 18 år. CHQ er ment å måle 14 ulike somatiske og psykososiale konsepter, som summeres i to sumskårer – psykososial og fysisk. Høyere skårer indikerer bedre helserelatert livskvalitet. CHQ finnes i flere versjoner, både for selvutfylling og foreldreutfylling. De opprinnelige utgavene av CHQ, CHQ-PF98 (foreldrerapport) og CHQ-CF87 (selvrapport), ble utviklet og testet i 1990, mens kortversjonene CHQ-PF50 (foreldrerapport) og CHQ-PF28 (foreldrerapport) ble utviklet i henholdsvis 1994, og 1995 (Landgraf, Abetz, & Ware, 1996). Avhengig av versjon er tidsbruk oppgitt å variere fra 5 til 25 minutter, og det er ingen kompetansekrav til administrering. CHQ er oversatt til norsk av Selvaag og kolleger i 2001 i henhold til internasjonale retningslinjer. Rettighetene til alle versjoner og oversettelser av CHQ eies av HealthActCHQ. 14 norske og seks svenske og danske publikasjoner ble inkludert. Alle norske publikasjoner rapporterte psykometriske data. De norske publikasjonene varierer fra 31 til 229 deltagere, med et aldersspenn fra 4 til 24 år. Publikasjonene inkluderte utvalg fra både kliniske populasjoner, kliniske grupper og normale kontroller (kasus-kontrollstudier), samt kun normalpopulasjon. Begrepsvaliditeten og faktorstruktur for CHQ er ikke entydig definert. Klinisk diskriminativ validitet bedømmes som tilfredsstillende. Det finnes per i dag ikke robuste nok normdata for CHQ som kan gjelde for en nasjonal norsk eller skandinavisk generell populasjon. Reliabiliteten (intern konsistens, test-retest og endringssensitivitet) kan karakteriseres som god. CHQ Selv- og foreldrerapport viser i skandinaviske studier en utilstrekkelig begrepsvaliditet og faktorstruktur, men god klinisk validitet og reliabilitet. Det eksisterer per i dag ikke tilfredsstillende normdata basert på norske/skandinaviske studier. CHQ har hittil bare blitt brukt hos barn med kroniske somatiske sykdommer. Selvrapporten er utformet for ti år gamle og eldre barn, og utelukker dermed livskvalitetsperspektivet til yngre barn. CHQ har derfor per i dag en begrenset anvendbarhet i Norge.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/chq?open&ql=fulltekst
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Child Health Questionnaire (CHQ)
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-03-30T09:15:41Z
dc.identifier.cristin1261515


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record