• Måleegenskaper ved den norske versjonen av KIDSCREEN 

      Haraldstad, Kristin; Richter, Jörg (Journal article, 2014)
      KIDSCREEN er et spørreskjema som måler helserelatert livskvalitet. Skjemaet ble utviklet gjennom et internasjonalt samarbeid koordinert og ledet fra Tyskland. Den norske versjonen er oversatt av Haraldstad, Eide og Helseth ...