Show simple item record

dc.contributor.authorKornør, Hege
dc.contributor.authorBøe, Tormod
dc.date.accessioned2016-03-30T07:15:12Z
dc.date.accessioned2016-04-14T07:34:03Z
dc.date.available2016-03-30T07:15:12Z
dc.date.available2016-04-14T07:34:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPsykTestBARN 2011, 1:9
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385502
dc.description-
dc.description.abstractBeskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpedagog eller pedagog med mastergrad . Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte tre publikasjoner fra tre norske studier. Psykometri. Ingen av de inkluderte publikasjonene inneholdt dokumentasjon om normer, validitet eller reliabilitet ved ADHD-RS-IV Skole. Konklusjon. Måleegenskapene ved den norske versjonen av ADHD-RS-IV Skole er ikke dokumentert.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/adhd-rs-iv-skole
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-03-30T07:15:12Z
dc.identifier.cristin1017319


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record