Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Lene-Mari Potulski
dc.contributor.authorNeumer, Simon-Peter
dc.date.accessioned2016-02-16T10:47:26Z
dc.date.accessioned2016-04-14T07:35:31Z
dc.date.available2016-02-16T10:47:26Z
dc.date.available2016-04-14T07:35:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPsykTestBARN 2015, 2:4
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385510
dc.description-
dc.description.abstractAnxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjon (ADIS for DSM-IV:C, forkortes ADIS-C) er et semistrukturert intervju for å diagnostisere angstlidelser hos barn og unge mellom 7 og 17 år. Denne versjonen ble revidert av Anne Marie Albano og Wendy K. Silverman i 1996. Den norske versjonen er oversatt av Marianne Aalberg og Torunn Nøvik. RBUP Øst og Sør var tidligere distributør, men nå må man ta kontakt med Oxford University Press` Rights & Permissions Department for informasjon ombruk i Norge. ADIS-C inneholder både barne- og foreldreintervju, hvor foreldreintervjuet refereres til som ADIS-P. Spørsmålene i intervjuene vurderer tilstedeværelse av diagnostiske kriterier (ja eller nei), samt grad av funksjonssvikt som vurderes fra 0 til 8. Instrumentet kan brukes i klinikk og i forskningssammenheng. Det er nødvendig med opplæring for å kunne administrere og bruke det. Tidsbruken varierer avhengig av problemomfanget, cirka 1 til 3 timer per intervju i en førstegangssamtale. Det systematiske litteratursøket resulterte i over 600 treff hvor seks publikasjoner beskrev ADIS-C i norske utvalg og fem publikasjoner fra det skandinaviske utvalget. Disse ble inkludert. Studiene rapporterte primært tall fra ulike kliniske utvalg hvor ADIS var brukt til diagnostisering av barna. De inkluderte studiene inneholdt rapporterte middelverdier omkring clinician severity rating (CSR), forekomster omkring ulike kliniske diagnosegrupper, og samsvar mellom erfarne kliniske psykologer og studenter som hadde fått opplæring og gjennomførte de diagnostiske intervjuene. Det foreligger lite dokumentasjon på de psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ADIS-C. Til tross for at det i internasjonal sammenheng er et anerkjent instrument og det refereres til adekvate psykometriske resultater, er det nødvendig med flere studier knyttet til den skandinaviske populasjonen.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/adis
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C)
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-02-16T10:47:26Z
dc.identifier.cristin1292481


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record