Show simple item record

dc.contributor.authorRichter, Jörg
dc.contributor.authorSund, Anne Mari
dc.date.accessioned2016-03-30T07:45:34Z
dc.date.accessioned2016-04-19T06:36:35Z
dc.date.available2016-03-30T07:45:34Z
dc.date.available2016-04-19T06:36:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPsykTestBARN 2013, 1:1
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386065
dc.description-
dc.description.abstractHumøret Ditt er et selvutfyllingsskjema for å måle barns og unges depresjon etter DSM-III-R (DSM-IV) fra 8 to 18 år. Spørreskjemaet har 34 spørsmål med tre svaralternativer. De unge blir spurt om hva vedkommende har følt eller tenkt i løpet av de siste to ukene. Testskår er beregnet ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av Humøret Ditt inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpedagog eller pedagog med mastergrad. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for de psykometriske egenskapene til MFQ identifiserte 30 referanser fra norske studier: 3 artikler stammet fra prosjektet Norwegian Universal Preventive Program for Social Anxiety (NUPP-SA), 20 var basert på studien ‘Ungdom og psykisk helse’ ved NTNU i Trondheim, og 7 var basert på den korte versjonen av Humøret Ditt. - Det er ikke rapportert normer i de inkluderte artiklene, men normer for aldersgruppen 13 – 15 år kan fås fra forfatteren av den norske versjonen av MFQ, Anne Mari Sund (NTNU). Intern konsistens og test-retest reliabiliteten er rapportert som meget god. Konvergerende validitet er rapportert som god ved en høy korrelasjon mellom MFQ skårer og skårer på Beck Depresjons Inventory (BDI), med angst-depresjons syndrom, med internaliserende symptomer, og med aggressive symptom-skala fra Youth Self Report; og det god diskriminerende validitet vist ved lav korrelasjon med sosiale ønskelighetsskala. Konklusjon: Det foreligger god dokumentasjon på psykometriske egenskaper som begrepsvaliditet, konvergerende validitet og reliabilitet for Humøret Ditt, men bare for aldersspektrum 13-15 år og fra et begrenset område i Norge. Derfor kan det anbefales å bruke MFQ blant norske 13 til 15 år gamle ungdommer i forskning, både i epidemiologiske studier og studier av kliniske utvalg.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/mfq
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av the Mood and Feelings Questionnaire - Humøret Ditt (MFQ)
dc.typeJournal article
dc.date.updated2016-03-30T07:45:34Z
dc.identifier.cristin1018362


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record