• Måleegenskaper ved den norske versjonen av Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC) 

   Kristensen, Hanne; Thomsen, Per Hove (Journal article, 2013)
   Beskrivelse. Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC) er et spørreskjema som skal gi mål på helserelatert livskvalitet hos barn og unge med psykiske og somatiske lidelser i alderen 6-18 år. ILC kan også ...
  • The Nordic long-term OCD treatment study (NordLOTS): rationale, design, and methods 

   Thomsen, Per Hove; Torp, Nor Christian; Dahl, Kitty; Christensen, K; Englyst, Inger; Melin, Karin; Nissen, Judith Becker; Valderhaug, Robert; Weidle, Bernhard; Skarphedinsson, Gudmundur Águst; von bahr, p.l.; Ivarsson, Tord (Journal article, 2013)
   BACKGROUND: This paper describes and discusses the methodology of the Nordic long-term OCD-treatment study (NordLOTS). The purpose of this effectiveness study was to study treatment outcome of CBT, to identify CBT non- or ...